Privacybeleid

Phifer Incorporated ('wij', 'ons' of 'Phifer') zet zich in voor de bescherming van alle persoonsgegevens, zoals hieronder gedefinieerd, die u aan ons verstrekt, of op andere wijze wordt verzameld, door uw gebruik van www.phifer.com (de 'Website'). Wij verzamelen deze informatie om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, zoals hieronder nader wordt uitgelegd. Dit wereldwijde privacybeleid beschrijft welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, met wie wij die delen en de keuzes die u kunt maken ten aanzien van ons gebruik van de informatie. Wij beschrijven ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken. Onze privacypraktijken kunnen verschillen tussen de landen waarin wij actief zijn met het oog op de lokale gebruiken en juridische vereisten. Zoals hier gebruikt, kunnen alle verwijzingen naar 'website' betrekking hebben op elke aparte, alle en/of combinaties van websites van directe en indirecte dochterondernemingen van Phifer en elke andere website die wordt opgezet, beheerd en onderhouden door Phifer.


Wanneer wij informatie verzamelen over u op onze websites, zullen wij eerst daarvoor uw uitdrukkelijk toestemming verkrijgen door u te vragen de voorwaarden van dit privacybeleid te accepteren als en voor zover dit door de toepasselijk wet wordt vereist. Door een Website van Phifer te gebruiker waar op dit beleid is gepubliceerd, gaat u ermee akkoord dat dit beleid van toepassing is op onze verzameling, verwerking, gebruikmaking en bekendmaking van persoonsgegevens die ons worden toegezonden op of via die Website.
Voor Websitegebruikers uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte


Juridische grondslag voor verwerking


Wij accepteren de overdracht van en verwerken uw persoonsgegevens, die wij hier onder definiëren, met uw uitdrukkelijke toestemming en/of uit hoofde van de uitvoering van een contract waarin u als betrokkene partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan met Phifer. U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken.
De gegevensbeheerder


Phifer Incorporated is de gegevensbeheerder. Phifer is gevestigd te 4400 Reese Phifer., Tuscaloosa, Alabama, 35401, VS. U kunt telefonisch contact opnemen met Phifer op het volgende nummer: 205-345-2120
De vertegenwoordiger in de Europese unie
Sandra Innocenti
RL
GDPR@phifer.com

Identificatie van de privacyfunctionaris en contactgegevens
William Cork
Phifer Incorporated
GDPR@phifer.com

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de primaire staat
U heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens bij de autoriteiten voor gegevensbescherming in Italië. In Italië is deze autoriteit alleen gevestigd in Rome en kan worden gecontacteerd op basis van de volgende informatie:
Adres: Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma Telefoon: +39-06-6967 71 Fax: +39-06-6967 73785
Telefoon: +39-06-6967 71 / +39-06-6967 72917
Gecertificeerde e-mail: protocollo@pec.gpdp.it Email: urp@gpdp.it

Informatie die van u wordt verzameld
Wij verzamelen twee soorten informatie over uw wanneer u onze website bezoekt: Persoonsgegevens en niet-persoonlijke, geaggregeerde informatie (zoals informatie over de pagina's op onze Website die u heeft bezocht).


Persoonsgegevens
Onder Persoonsgegevens valt alle informatie die u, direct of indirect, identificeert. Hiertoe kunnen uw naam, adres telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, financiële gegevens, internet protocol (IP) adres en cookies behoren. Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die op andere wijze over u worden verzameld door middel van uw gebruik van de Website.
Hier volgen een aantal manieren waarop wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen op de Website:
Wij verzamelen informatie die vrijwillig door u wordt gegeven via onze online formulieren en programma's, door u geïnitieerde e-mails en gegevens over sitebezoek.
Tijdens uw bezoek aan de Website kunt u een transactie initiëren, zoals het aanvragen van een offerte of het bestellen van een product. De informatie die u verstrekt voor die transactie wordt door ons verzameld en gebruikt om de diensten, producten of informatie te leveren.
Wanneer u zich registreert op de Website, kunt u gevraagd worden on persoonsgegevens op te geven om uw account aan te maken, zoals uw voor- en achternaam en e-mailadres.
Wij kunnen uw e-mailadres, voor- en achter naam, adres en postcode verzamelen als u zich op de Website aanmeldt voor een evenement.
Wij kunnen uw naam, e-mailadres en andere gegevens verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor een online nieuwsbrief of om welke reden dan ook contact met ons opneemt.
Net als bij de meeste websites, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan die op in logbestanden wanneer u de website of onze services gebruikt of daartoe toegang verkrijgt. Voorbeelden van informatie die wordt opgenomen in dergelijke logbestanden zijn: IP-adressen (behoort tot de Persoonsgegevens), browsertype, verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum- en tijdstempel, gebruikersnaam (behoort tot de Persoonsgegevens)een bezochte pagina's.
In de bovenstaande lijst staan voorbeelden van Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld door Phifer. Van tijd tot tijd kunnen we Persoonsgegevens van u verzamelen op andere manieren die niet hierboven staan omschreven.


Niet-persoonlijke gegevens
'Niet-persoonlijke gegevens' is informatie die NIET kan worden gebruikt om u, direct of indirect, te identificeren.
Wij kunnen onderzoek doen naar de demografische gegevens, interesses en het gedrag van onze gebruikers op basis van de informatie die aan ons wordt verstrekt via de logbestanden van onze servers of via enquêtes. Wij doen dit om u beter te begrijpen en beter van dienst te kunnen zijn. Dit onderzoek wordt samengesteld en geanalyseerd op basis van geaggregeerde gegevens.
Wij kunnen niet-herkenbare, automatisch verzamelde loginformatie combineren met persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Wij doen dit om onze diensten, marketinganalyses en de functionaliteit van de Website te verbeteren.
Tot slot kan Phifer alle openbare informatie die u verstrekt in een van de publieke zones van de Websites combineren met niet-persoonlijk herkenbare informatie om geaggregeerde gegevens te creëren. Deze informatie kan ook bekend worden gemaakt aan derden. Geaggregeerde gegevens bevatten geen informatie die gebruikt kan worden om contact met u op te nemen of om u persoonlijk te herkennen.


Cookies
Wanneer u de Website of onze diensten gebruikt of daartoe toegang verkrijgt, dan kunnen wij (en onze adverteerders, zakelijke partners en andere bedrijven die ons helpen de diensten te verlenen en de Website te beheren en onderhouden), en kunnen hun partners toestaan, kleine gegevensbestanden op uw computer te plaatsen, of anderszins een uniek anoniem identificatiemiddel aanmaken en opslaan dat kan bestaan uit code, eigen of andere cookies, beacons, pixeltags, scripts, cookies of andere lokale opslag verstrekt door uw browser of gerelateerde toepassingen (gezamenlijk 'Cookies' ).
Wij kunnen deze Cookies gebruikten om trends te analyseren, de Website te beheren en het gebruik ervan te monitoren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Bovendien kunnen we Cookies gebruiken om: (a) u te herkennen, (b) uw identiteit te controleren; (c) onze diensten en advertenties aan te passen; (d) ervoor te helpen zorgen dat de veiligheid van uw account niet in gevaar komt; (e) verkeersgegevens te verzamelen, zoals het feit of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent, de tijdstempel van uw huidige bezoek aan de website en de verwijzende site of campagne waardoor u bij onze diensten of producten terechtkwam (bijv. zoekmachine, zoektermen, banner of e-mail); en om (f) risico's te beperken en fraude te voorkomen via onze diensten. Van derden kunnen wij rapporten ontvangen op individuele en geaggregeerde basis die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën. Wij kunnen ook diensten van derden (zoals Google Analytics) gebruiken om te helpen analyseren hoe gebruikers de Website en diensten gebruiken. Deze diensten van derden kunnen Cookies op uw apparaat plaatsen om bepaalde internetlog-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen in anonieme vorm.
Als u klikt op een link naar de website van derden, dan kan deze derde ook Cookies naar u versturen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van Cookies door eventuele derden.


Niet volgen
Als 'Niet volgen' is ingeschakeld in uw browser, dan volgen wij uw activiteiten op onze Website niet en gebruiken wij ook geen tracking Cookies in uw browser. Dit kan echter wel van invloed zijn op uw gebruik van de diensten of functies van de Website. Als uw instellingen Cookies en volgen blokkeren, is het mogelijk dat u niet kunt profiteren van de gepersonaliseerde functies waar andere gebruikers van onze Website wel gebruik van kunnen maken.
Wij kunnen ook niet-persoonlijk herkenbare informatie van u verzamelen om uw ervaring aan te passen, uw verzoeken om informatie te beantwoorden en onze diensten te verbeteren. Wij kunnen deze niet-persoonlijk herkenbare informatie verstrekken aan derden. Wij kunnen derden bijvoorbeeld informeren over het aantal gebruikers van onze Website en hun activiteiten tijdens hun bezoek aan de Website. We kunnen ook vertrouwde partners voorzien van algemene informatie over onze gebruikers en bezoekers.


Gebruik en bekendmaking van informatie


Persoonsgegevens
Wij kunnen uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen delen of bekendmaken:
Om diensten of producten te verstrekken, zoals informatie of nieuwsbrieven die u aanvraagt, om uw account of transacties met u te voltooien of daarover te communiceren en om klantondersteuning te bieden. Wij kunnen uw persoonlijke herkenbare gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
Om geschillen op te lossen, vergoedingen te heffen of een dienst- of productovereenkomst uit te oefenen en om problemen op te lossen.
Om contact met u op te nemen in reactie op aanmeldformulieren zoals Contact.
Om u te attenderen op speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten van Phifer, of andere derden, of om promotiemateriaal door te sturen of u nieuwsbrieven te sturen.
Aan niet-gelieerde externe dienstverleners, agenten of onafhankelijke contractanten die ons helpen onze Website te onderhouden en andere administratieve diensten aan ons verstrekken of die ons helpen diensten of producten aan u te verstrekken (waaronder, maar niet beperkt tot, het verwerken en uitleveren van bestellingen, verlenen van klantenservice, onderhouden en analyseren van gegevens, versturen van communicatie aan klanten namens ons, en organisaties die zich bezighouden met invoerverzameling, en financiële of andere zaken en de facturatie, betalingsverwerking, overdracht van fondsen en diensten verzorgen die nodig zijn om diensten en producten te verstrekken) of die gerelateerde diensten aan u verstrekken samen met onze diensten (zoals uitvoerders van reparatie onder garantie).
Aan gelieerde partijen, strategische partners, agenten en externe marketeers of andere niet-gelieerde partijen die producten of diensten aanbieden waarvan wij denken dat u ze interessant zult vinden of die uw persoonlijke herkenbare informatie nodig hebben voor onderzoeks- administratieve en/of interne zakelijke doeleinden. Deze partijen kunnen uw persoonlijke herkenbare informatie gebruiken om u te contacteren met een aanbieding of advertentie gerelateerd aan een product of dienst, of zij kunnen dergelijke informatie gebruiken voor hun eigen onderzoek, administratie of zakelijke doeleinden. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke herkenbare informatie op deze manier delen, vragen wij u vriendelijk deze niet aan ons te verstrekken.
Dienstverleners die ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten, zoals fraudepreventie, inning van betalingen, marketing- en technologische diensten.
Om ervoor te zorgen dat de Website aansluit bij uw behoeften.
Om ons te helpen content te creëren en publiceren die relevant is voor u.
Om met u te communiceren en informatie versturen over functies op de Website en om u te informeren over belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid of de Gebruiksvoorwaarden.
om te voldoen aan de wettelijke eisen of wanneer wij te goeder trouw mogen verwachten dat dit noodzakelijk is om aan de voorschriften van de wet te voldoen, onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen of om in dringende situaties op te treden om de persoonlijke veiligheid van onze eindgebruikers te beschermen.
Aan derden als onderdeel van een reorganisatieproces waaronder, maar niet beperkt tot, fusies, acquisities of verkopen van alle of een aanzienlijk deel van onze activa.
Om niet-persoonlijk herkenbare gebruiks- en statistische informatie afkomstig van onze bezoekers en klanten te volgen en analyseren en dergelijke informatie te verstrekken aan derden.
Om op te treden tegen iedere fysieke of andere vorm van bedreiging aan uw adres of dat van anderen, om eigendommen te beschermen of om wettelijke rechten te verdedigen of laten gelden.
Met uitzondering van de manieren omschreven in dit Privacybeleid of op het moment waarop wij om de informatie vragen, worden uw Persoonsgegevens door ons niet op een andere wijze gebruikt, gedeeld of anderszins bekendgemaakt aan derden.


Niet-persoonlijke gegevens
Niet-persoonlijk herkenbare informatie wordt zoals hierboven omschreven en op andere manieren voor zover toegestaan door het toepasselijke recht gebruikt en bekendgemaakt, inclusief het combineren van niet-persoonlijk herkenbare informatie met persoonlijke herkenbare informatie.

III. Uw keuzes:
Recht van toegang tot uw Persoonsgegevens
Betrokkenen hebben het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die een organisatie over hen in bezit heeft. Als dergelijke Persoonsgegevens onjuist zijn of verwerkt worden op een manier die strijdig is met de AVG, mag de betrokkene ook verzoeken om correctie, aanpassing of verwijdering van die Persoonsgegevens. Wanneer Phifer Persoonsgegevens ontvangt, gebeurt dat namens de persoon die dergelijke Persoonsgegevens verstuurt. Wil men een verzoek indienen voor toegang tot, of correctie, aanpassing of verwijdering van, Persoonsgegevens, dan moet de betrokkene contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Phifer. Phifer zal zijn medewerking verlenen aan alle redelijke verzoeken om betrokkenen te helpen hun rechten onder de AVG uitoefenen.

Keuze
Betrokkenen hebben het recht om af te zien van (a) het bekendmaken van hun persoonsgegevens aan derden die niet zijn vermeld op het moment dat de informatie werd verzameld of later zijn geautoriseerd, en (b) het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden die aanzienlijk verschillen van die doeleinden die op het moment dat informatie werd verzameld zijn vermeld of later zijn geautoriseerd. Betrokkenen die het gebruik of de bekendmaking van hun persoonsgegevens willen beperken, moeten dat verzoek richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Phifer. Phifer zal Zijn medewerking verlenen aan de verzoeken van de betrokkene met betrekking tot de keuzes van de betrokkene.
U kunt aangeven dat u geen nieuwsbrieven, waarschuwingen, aanbiedingen en acties wenst te ontvangen voor onze producten en diensten of producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn
U kunt de meeste browsers zo instellen dat u wordt geïnformeerd als u een cookie ontvangt of u kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren met uw browser. Hoewel het u vrij staat onze Cookies af te wijzen
als uw browser dat toestaat, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van de diensten wanneer u dit doet. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u niet langer toegang heeft tot bepaalde aspecten van of de volledige functionaliteit van de diensten als u Cookies afwijst of verwijderd, en mogelijk zult u het inlogproces niet meer kunnen voltooien, omdat wij u niet zullen kunnen verifiëren als geautoriseerde gebruiker. Ga naar de helpsectie van uw browser, browser-add-on of geïnstalleerde applicaties voor aanwijzingen over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van Cookies.
Privacyrechten in Californië: volgens paragrafen 1798.83-.84 van de California Civil Code, mogen inwoners van Californië ons verzoeken om een kennisgeving (a) met daarin de categorieën persoonlijke herkenbare informatie die wij delen met bij ons aangesloten bedrijven en/of derden voor marketing doeleinden, en (b) met daarin contactinformatie voor dergelijke aangesloten bedrijven en/of derden. Bent u een inwoner van Californië en wilt u een kopie van deze kennisgeving ontvangen, neem dan contact met ons op via info@phifer.com.

Suggesties die u doet
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op enige content, bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen die u naar eigen keuze per e-mail verstuurt naar Phifer of ergens op de Website plaatst. Indien u content of bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen privé of in eigendom wilt houden, stuur ze dan niet per e-mail naar Phifer en plaats ze op geen enkele manier.

Kinderen jonger dan 13
Noch Phifer noch haar Website is ontworpen of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen geen persoonlijke herkenbare informatie van een persoon als wij weten dat hij/zij jonger is dan 13 jaar.

Links naar externe websites
Van tijd tot tijd kan Phifer u content aanbieden via een website die wordt gehost en beheerd door een externe partij. Daarnaast kan de Website links bevatten naar andere externe websites die worden beheerd door bedrijven die niet gelieerd zijn aan Phifer en die geen overeenkomsten hebben om content of diensten te verstrekken via Phifer. Deze links kunnen worden aangetroffen in advertenties, aangeduid worden binnen content, of geplaatst worden naast de namen of logo's van sponsors. Phifer onderschrijft het privacybeleid van dergelijke sites niet en is daarvoor niet verantwoordelijk. Als u er voor kiest door te linken naar een van deze externe websites, moet u het privacybeleid dat staat op een dergelijke website bekijken om te begrijpen hoe die website uw persoonlijke herkenbare informatie verzamelt en gebruikt.
De Website en diensten kunnen bepaalde social media-functies bevatten, zoals de buttons voor Facebook en Twitter of interactieve miniprogramma's die draaien op onze Website. Deze functies kunnen uw IP-adres en welke pagina u bezoekt en gebruikt op de Website verzamelen, en kunnen Cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat de functie goed functioneert. Social media-functies of -widgets worden gehost door derden of worden rechtstreeks op onze Website gehost. Uw interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat de social media-functie verstrekt.

Verdere doorgifte

Phifer zal geen Persoonsgegevens van betrokkenen uit de EU of EER bekendmaken aan een derde, met uitzondering van het volgende:

Phifer kan Persoonsgegevens bekendmaken aan toeleveranciers en externe agenten zoals hierboven omschreven in dit Privacybeleid. Voordat Persoonsgegevens van betrokkenen uit de EU of EER bekend worden gemaakt aan een toeleverancier of externe agent, zal Phifer door middel van een contractuele overeenkomst garanties verkrijgen van de ontvanger dat deze: (i) dergelijke gegevens alleen voor beperkte en specifieke doeleinden zal overdragen; (ii) zal vaststellen dat de toeleverancier of externe agent verplicht is om minstens hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als vereiste is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'); (iii) redelijke en toepasselijke stappen zal nemen om te verzekeren dat toeleveranciers en externe partijen de overgedragen Persoonsgegevens effectief verwerken op een manier die consistent is met de verplichtingen van de organisatie onder de AVG; (iv) toeleveranciers en externe agenten zal verplichten de organisatie op de hoogte te stellen wanneer men vaststelt dat men zich niet langer kan houden aan de verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als wordt vereist door de AVG; (v) na kennisgeving, inclusief onder (iv), alle redelijke en toepasselijke stappen zal nemen om ongeorganiseerde verwerking te staken en corrigeren; en (vi) op verzoek een samenvatting of representatieve kopie zal verstrekken van de relevante privacybepalingen van haar contract met toeleveranciers en externe agenten aan de toezichthouder.

Phifer kan ook worden verplicht om Persoonsgegevens bekend te maken, en kan die bekendmaken, in reactie op wettige verzoeken door openbare instanties, onder andere om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving of in het geval van een fusie of acquisitie.

Gegevensintegriteit:

Phifer dient ervoor te zorgen dat (a) Persoonsgegevens die worden verzameld juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik; en (b) Persoonsgegevens alleen zo lang worden bewaard als nodig is voor de wettelijke bedrijfsdoeleinden die bekend zijn gemaakt aan de betrokkene en voor eventuele verenigbare doel eindigen. Phifer zal zijn samenwerking verlenen aan redelijke verzoeken voor hulp bij het voldoen aan deze verplichtingen.
Het bewaren van Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens verkregen door Phifer zijn adequaat, relevant en niet buitensporig in verhouding tot de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid. De Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de hierin vermelde doeleinden en zullen alleen worden verwerkt in overeenstemming met die hierin vermelde doeleinden. Phifer zal alleen vragen om de minimale hoeveelheid informatie die nodig voor het verstrekken van de toepasselijke diensten en zal dergelijke informatie alleen zo lang bewaren als nodig is om de diensten te verstrekken of voor verenigbare doeleinden, zoals het verstrekken van additionele diensten, om te voldoen aan wettelijke vereisten of de wettelijke rechten van Phifer te behouden of verdedigen.

Overdracht naar de Verenigde Staten vanuit de Europese Unie:

Phifer kan Persoonsgegevens die worden ontvangen op het moment van verzameling overbrengen naar de Verenigde Staten, dat niet erkend wordt als land dat voldoende beveiligingsmaatregelen hanteert voor de bescherming van Persoonsgegevens. Phifer beroept zich op artikel 49 van de AVG voor de overdracht van gegevens verzameld van betrokkenen in de EU en EER. Gegevens kunnen worden overgedragen naar Phifer in die gevallen waar de betrokkene heeft ingestemd met de voorgestelde overdracht na geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico's van een dergelijke overdracht. Daarnaast draagt Phifer gegevens over wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u als betrokkenen en Phifer als beheerder of wanneer uw Persoonsgegevens nodig zijn voor de implementatie van precontractuele maatregelen die zijn genomen overeenkomstig uw verzoeken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij ook de datum 'laatst update' onderaan dit Privacybeleid aanpassen. Voor aanpassingen in dit Privacybeleid die aanzienlijk minder beperkend zijn ten aanzien van ons gebruik of onze bekendmaking van persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, zullen wij proberen uw toestemming te verkrijgen voordat de wijziging wordt doorgevoerd door een aankondiging te sturen naar het primaire e-mailadres dat u heeft opgegeven of door een opvallende aankondiging op de Website te plaatsen.

Hoe Phifer intern omgaat met privacy en beveiliging
Geen enkele gegevens die worden overgedragen via het internet kunnen gegarandeerd 100% veilig zijn. Wij kunnen er daarom niet de veiligheid garanderen van enige informatie die u aan ons stuurt en u begrijpt dat alle informatie die u naar ons verstuurt, wordt verstuurd op eigen risico. Wij nemen commercieel verantwoorde maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig blijven.

Contact opnemen met Phifer
Heeft u vragen over dit Privacybeleid of over onze privacypraktijken, neem dat contact met ons op via info@phifer.com. Alle informatie die u verstrekt in een schriftelijk bericht valt ook onder dit beleid.